• 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

پایاب زمزم

بدنه

گروه پاياب زمزم از مجموع دو شرکت مهندسين مشاور پاياب زمزم و شرکت خدمات مهندسی پاياب زمزم تشکيل می شود. مهندسين مشاور پاياب زمزم در سال 1377 در زمينه طراحی مکانيک سنگی و ابزار بندی ژئوتکنيکی، و شرکت خدمات مهندسی پاياب زمزم در سال 1380 در زمينه ی تامین تجهیزات و اجرای تخصصی پروژه های عمرانی و معدنی تأسيس شدند. گروه پاياب زمزم در زمينه های زير فعاليت می کند:

- ساخت وتأمين مصالح وتجهيزات انواع پل، شامل پل هاي معلق، پس کشيده وترکه اي

- تأمين مصالح، تجهیزات واجراي پروژه هاي قالب بندي براي سازه هاي بتني وپل ها

- طراحي، تأمين مصالح و اجراي گودبرداري وتحکيم ديواره

- ساخت ونصب ابزار دقيق براي مانيتورينگ پروژه هاي ژئوتکنيکي

- طراحي تحليلي و عددي سازه هاي ژئوتکنيکي و معادن

- حفاري به روش Raise Boring

- تأمين قطعات و ارائه ي خدمات سيستم هاي پس کشيدگي و اجراي سازه هاي بتني

- واردات انواع تجهیزات، ابزار و مصالح درحوزه هاي مذکور همچون: استرند، جک، پمپ، ست تزريق، نئوپرن، درزانبساط، قالب، انواع ابزاردقيق، مونوبار، رادخودحفارو ...